Echipa


    Ce este o echipă? Este un grup de oameni care lucrează împreună pentru a realiza ceva.

    Ceea ce face ca o echipă să învingă nu sunt oamenii în sine cât spiritul care îi uneşte.

   Pentru că uniţi pot atinge orice culmi, dar dezbinaţi fiecare îşi va căuta propriile interese.

   Să luăm de exemplu o echipă de fotbal sau de baschet. Ce-ar fi dacă nu ar respecta anumite reguli şi nu ar fi uniţi? Probabil că doar câţiva dintre ei ar atinge mingea şi după un timp ar obosi de la atâta alergat şi luptat pe cont propriu.

   Dar când se lucrează în echipă, fiecare în parte are propriile sarcini, iar „povara” este distribuită în mod egal.

   Astfel, echipa poate alerga pentru mai mult timp şi rezultatele obţinute sunt mai bune.

   Asadar, reţine: ori de câte ori doreşti să faci ceva, gândeşte-te că este mai bine să lucrezi în echipă decât pe cont propriu.

Team:

   What is a team? It is a group of people working together in order to achieve something.

   What really make a team to win are not the people themselves but the spirit that unites them.

   Because when they are united they can reach any peak, but when they are divided each of them looks for his own purpose.

   Take a football or a basketball team, for example. What would they do if they didn’t follow certain rules and weren’t united? Perhaps just a few would touch the ball and after a while they’d get tired of too much running and fighting alone.

   But when working in a team each has his own tasks and the “burden” is equally distributed.

   This way the team can run longer and get better results.

   So, whenever you want to do something, think that is better to work in a team than alone.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s